Girişimsel Nöroradyoloji

Girişimsel nöroradyoloji, nörolojik (sinir sistemi ile ilgili) hastalıkların tanısı ve tedavisinde radyolojik yöntemleri kullanan bir tıbbi alandır. Bu yöntemler, hastalıkların nörolojik belirtilerini azaltmak veya iyileştirme amacıyla beyin, omurilik ve sinirler gibi sinir sistemi yapılarını hedef alan girişimleri (cerrahi olmayan işlemleri) içerir. Örneğin, girişimsel nöroradyoloji, beyin damarlarında kanama veya tıkanıklık oluşturan anevrizmaları (damar patlamaları) veya beyin tümörlerini görüntüleyerek tanı koymayı ve bu tür problemleri tedavi etmeyi amaçlar.

Girişimsel nöroradyolojinin avantajları nelerdir? Girişimsel nöroradyoloji tedavisini kimler alabilir?

Girişimsel nöroradyoloji, cerrahi olmayan bir tedavi yöntemi olduğu için genellikle daha az invazif (derinleştirici) ve daha az riskli bir seçenek olabilir. Ayrıca, bu tedavi yönteminde genellikle anestezi (ağrısız uyuşturma) gerekmez ve hasta daha hızlı iyileşebilir.

Girişimsel nöroradyoloji, çeşitli nörolojik hastalıkların tanısı ve tedavisinde kullanılabilir. Örneğin, beyin tümörleri, anevrizmalar (damar patlamaları), beyin damarlarında tıkanıklık oluşturan plaklar, beyin ve omurilikte iltihaplı hastalıklar (örneğin, multipl skleroz) gibi durumlar için bu tedavi yöntemini kullanabilirsiniz.

Ancak, her hasta için girişimsel nöroradyoloji tedavisinin uygun olduğu konusunda mutlaka bir uzmana danışılması gerekir. Özellikle bazı koşullar (örneğin, beyin damarlarında tıkanıklık oluşturan plakların çok büyük olması gibi) girişimsel nöroradyoloji yöntemini uygun bir tedavi seçeneği olmayabilir ve cerrahi gibi başka tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir.

Girişimsel nöroradyoloji tedavisinde dikkat edilmesi gereken birkaç nokta şunlardır:

  • Tedavi için uygun bir hekim ve klinik seçilmelidir. Bu tedavi yöntemini uygulayacak olan hekimlerin deneyimli ve uzman olması önemlidir.
  • Tedavinin amacı ve yöntemi hakkında yeterli bilgi edinilmelidir. Tedavinin ne amaçla yapıldığı, ne tür bir girişim olacağı ve beklenen sonuçlar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
  • Tedavinin riskleri ve yan etkileri hakkında bilgi edinilmelidir. Her tedavi yönteminde olduğu gibi, girişimsel nöroradyoloji de bazı riskler ve yan etkilere sahip olabilir. Örneğin, girişim sırasında kanama, enfeksiyon gibi riskler olabilir. Bu nedenle, tedavinin ne tür riskleri ve yan etkileri olduğu hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
  • Tedavi sırasında doktorun talimatlarına uyulmalıdır. Tedavi sırasında doktorun verdiği talimatları takip etmeli ve eğer varsa ilaçları düzenli olarak kullanmalısınız.
  • Tedavi sonrası takipler yaptırılmalıdır. Tedavi sonrasında doktorun verdiği takipleri yaptırarak, tedavinin etkisinin izlenmesi ve gerekirse gerekli değişikliklerin yapılması sağlanır.

Girişimsel nöroradyoloji tedavisinin amacı, nörolojik (sinir sistemi ile ilgili) hastalıkların tanısı ve tedavisinde radyolojik yöntemleri kullanarak beyin, omurilik ve sinirler gibi sinir sistemi yapılarını hedef alan girişimleri (cerrahi olmayan işlemleri) yapmaktır. Örneğin, beyin tümörleri, anevrizmalar (damar patlamaları), beyin damarlarında tıkanıklık oluşturan plaklar, beyin ve omurilikte iltihaplı hastalıklar (örneğin, multipl skleroz) gibi durumlar için girişimsel nöroradyoloji kullanılabilir.

Girişimsel nöroradyoloji tedavisinde, ilgili sinir sistemi yapısına (örneğin, beyin tümörüne) doğru yönlendirilmiş radyolojik enerji kullanılarak bir girişim gerçekleştirilir. Bu girişimler, genellikle cerrahi olmayan işlemlerdir ve anestezi gerektirmezler. Örneğin, beyin tümörleri için, radyolojik enerji kullanılarak tümör hücrelerinin öldürülmesi amaçlanır.

Girişimsel nöroradyoloji tedavisinin uygun bir seçenek olup olmadığı, her hasta için ayrı ayrı değerlendirilir. Özellikle bazı koşullar (örneğin, beyin damarlarında tıkanıklık oluşturan plakların çok büyük olması gibi) girişimsel nöroradyoloji yöntemini uygun bir tedavi seçeneği olmayabilir ve cerrahi gibi başka tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle, mutlaka bir uzmana danışılarak tedavinin uygunluğu değerlendirilmelidir.

1
Şimdi iletişime geç

Bize Ulaşın

2
Hizmet talep formu

Talep Formu

Ayrıntılı bilgi için
bize ulaşabilirsiniz.

Randevu, hizmetlerimiz, talep ve diğer sorularınız için…