Pediatrik Ortopedi ve Travmatoloji

Çocuk ortopedisi, genel olarak çocukların eklemlerinde, kemiklerinde ve kaslarındaki hastalıkları teşhis edip uygun şekilde tedavi etmeyi amaçlayan bir tıp alanıdır. Çocukların vücutları hala büyümekte olduğundan dolayı yetişkinlere nazaran daha farklı kas, eklem ve kemik yapısında sahiptir. Çocuklarda bu yaşlarda uzuvlarda bir sorun meydana gelirse çocuk doktorları tarafından pediatrik ortopedistlere yönlendirilir. Çocuk ortopedi alanlarındaki uzman pediatrik ortopedistler bebeklerden gençlere kadar ki yaş aralığı ile ilgilenir. Uzman, detaylı test ve kapsamlı incelemeler sonucunda uygun tedavi yöntemini bulup aile birlikte uygulayabilir. Çünkü çocuğun tedaviden gerekli verimi alabilmesi için ailenin desteği oldukça önemlidir. Bu uzmanlar gerektiğinde ameliyat yapabilirler.

Çocukların bedenleri büyüme çağı boyunca çok fazla değişiklik gösterdiği için bazen ebeveynler büyüme ağrılarını anormal ortopedik durumlarla karıştırabilirler. Bundan dolayı pediatrik ortopedistlere danışmadan önce bir çocuk doktoruna giderek durumu daha iyi anlayabilirler. Çocuk ortopedi bölümünde yenidoğan döneminden adölesan dediğimiz ergenlik dönemine kadar olan hastalıklar tedavi edilmektedir. Detaylı muayene ve incelemeler ardından çocuklar için tedavide yol haritası çizilirken ebeveynler de kapsamlı ve detaylı bir şekilde bilgilendirilir. Çünkü özellikle fiziksel kuvvetin yeniden kazanılması ve hastanın bakım ve bilinçlendirilmesi gibi konularda ailenin katılımı oldukça önemlidir.

Çocuk Ortopedi Birimi Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Yetişkin olmayan bireylerde meydana gelen ortopedik hastalıkların tedavi birimi çocuk ortopedi bölümüdür. Genellikle on sekiz yaşına kadar olan bireylerin tüm travmatik ve cerrahi gerektiren tedavileri aynı zamanda ilaç tedavileri çocuk ortopedisi yönetiminde yapılmaktadır. Hastayı takip eden hekimin gerek görmesi durumunda çocuk kardiyoloji birimi gibi diğer dallardan da destek alınarak multidisipliner bir yaklaşımla tedaviler başarıyla yürütülmektedir. Çocuk ortopedi dalının tedavi ettiği hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

  • Yenidoğanda görülen ekstremite anomalileri.
  • Doğum Felci, Kısmi felç, Tamamen felç, Geçici felç, Kalıcı felç, Sarkık felç, Spastik felç.
  • Çarpık ayak, Boyun eğriliği, Skolyoz, Spina bifida.
  • Kalça çıkıklığı ve gelişimsel yetersizlik, Düz tabanlık.
  • Kemik kist ve tümörleri.
  • Kırık ve Çıkıklar, Spor yaralanmaları, Eğri Boyun Hastalığı (Tortikolis).

Çocuk ayağa kalkıp yürümeye başladığından itibaren duruş bozuklukları tespit edilebilmekle birlikte boy uzamasının da belirgin olmasıyla sıklıkla kızlarda 11-12 yaşlarında, erkeklerde ise 13-14 yaşlarında daha belirgin hale gelmektedir. Ayrıca omurgada en sık eğrilik nedeni olan ergenlikte idiyopatik skolyoz denilen ve kız çocuklarında daha sık karşılaşılan tablo da yine bu yaşlarda ortaya çıkmasından dolayı omurga tarama muayeneleri de bu dönemlerde yapılmaktadır.

Çocuklarda skolyoz adı verilen omurga eğriliklerine doğuştan omurgada kemik gelişim problemleri, çocukta var olan kas veya sinir sistemi problemleri, geçirilmiş travmalar, karın içi veya göğüs kafesi içi organlardaki anormallikler neden olabilmektedir. Çocukta sıklıkla da nedeni tam olarak ortaya koyulmamış ve ergenlik döneminde ortaya çıkan skolyoz söz konusudur. Omurgada bir eğrilik fark edilen çocuğun bir çocuk ortopedistine gösterilmesi nedenin ortaya konmasında önemlidir. Skolyozun tedavisinde ise egzersizler ile takip, korse uygulamaları ve ameliyat ile tedavi seçenekleri mevcuttur. Altta yatan nedene göre bunların arasından uygun seçim yapılır.

Tek başına doğuştan çarpık ayak hastalığına (pes ekinovarus) bazı ırklarda daha sık rastlanmaktadır. Ayrıca ailede daha önce bir çarpık ayak hikayesi varlığında yeni doğan bir bebekte de görülme olasılığı artmaktadır. Ancak, izole çarpık ayak oluşumu ile ilgili genetik araştırmalar sürmektedir ve bazı sonuçlar alınmaya başlamıştır. Öte yandan çarpık ayak hastalığı başka bazı genetik hastalıklarla da birlikte görülebilmektedir ve bu durumlarda o hastalıklara özel yaklaşımlarda bulunmak gerekir.

1
Şimdi iletişime geç

Bize Ulaşın

2
Hizmet talep formu

Talep Formu

Ayrıntılı bilgi için
bize ulaşabilirsiniz.

Randevu, hizmetlerimiz, talep ve diğer sorularınız için…